Alle innlegg i kategorien Nyheitskvitter

Den norske eksorsistkyrkja

Eg kom over denne saka på TV2-nyheitene. På Nav-kontoret i Vadsø har dei tilsette kontakta Den norske kyrkja etter å ha opplevd "ubehag i bygget". Utruleg nok har kyrkja faktisk rutine på dette, og sendte ein prest for å signe bygget ved å bl.a. kaste vievatn på veggene. Så ja. Kven skal du ringe?Eg har prøvd å lage meg ein sånn Twitter-dele-knapp, men eg trur ikkje det funka...

Nytt om nynorsk

Kristne vil ha meir nynorsk i den norske kyrkja

På NRK.no kunne vi i går lese om ei uavhengig gruppe kristne som ønskjer seg meir nynorsk i den norske kyrkje. Sentralisering og tullball gjer at bokmål er den målforma som gjeld, sjølv i Sogn og Fjordane, og det skjøner eg jo godt at dei ikkje vil ha noko av. Gruppa heiter noko slikt som "Aksjonsgruppa for språkleg rettferd i kyrkja".

Ingvald Frøyen, ein av dei som var med på å starte oppropet, kjem med eit sitat som er inkje mindre enn fantastisk: "Eg trur ikkje alle klubbar og barnekora i Groruddalen hadde synst det var så greit å berre ha nynorsk materiell". No er kanskje ikkje Groruddalen den plassen i Oslo med flest kristne klubbar og barnekor, men det får så vere.

Saka er òg omtala på LNK.no.

Maria Parr fekk tysk pris

Ei av dei største barneboksuksessane dei siste åra, boka om Tonje Glimmerdal av Maria Parr, har no fått ein pris i Tyskland. Boka er sjølvsagt på nynorsk og har etter alt å dømme fordobla nynorskprosenten i mange barnehagar og skolebibliotek i heile landet. Prisen heiter LUCHS 2010 og er delt ut av avisa Die Zeit.


Maria Parr. Slik ser ho altså ut. (Bilete frå Samlaget)

For den første boka hennar, Vaffelhjarte, fekk ho òg ein utenlandsk pris, den gongen i nederland. Den nederlandske tittelen på boka er forresten De wonderlijke lotgevallen van Olla en Lena... I Noreg har prisar og utmerkingar dryssa på begge bøkene, blant anna Bragepris, Kritikarpris og sjølvsagt Nynorsk barnelitteraturpris.

Dette er heller ikkje første gongen nynorsk litteratur får prisar i utlandet. For boka Innsirkling, fekk Carl Frode Tiller som første nordmann EUs litteraturpris. Som de alle veit, elskar eg den boka, og oppfølgjaren (som er i butikkane no, men som eg ikkje har råd til) står sjølvsagt på ønskjelista mi til jul.

Skilt på bokmål er provoserande

Du kan vel snu situasjonen på hovudet og tenkje deg kva som hadde skjedd om ein sette opp skilt med "Køyr sakte! Born leikar!" på beste Frogner i Oslo. Då Statens Vegvesen sette opp skilt på bokmål i Kyrkjebø i Sogn og Fjordane, venta ikkje naboane med å reagere. Avisa Ytre Sogn har vore med den engasjerte dama Oddborg Hellebø Klævold ut for å sjå, og med seg har dei skiftenøkkelen for å truge med å skru ned skilta.

Eg tillét meg å vise ei lita faksimile av nettsida med biletet, berre for å vise kor fantastisk engasjementet er.Heile artikkelen kom ikkje med på biletet, men det er ikkje mykje att av han. Biletet er over dobbelt så stort som kortutgåva av artikkelen som ligg på nettet. Det skal visst vere meir i papirutgåva.

Legg forresten merke til korleis vegvesenet har skrudd opp dei nye skilta med dei gamle skruene.

Kva trur du hadde skjedd om vi sette opp nynorskskilt på Frogner? :D

Nynorsknytt: Brød og korn

Det finst dei som syntest det hadde vore kjekt om eg blogga litt om nynorsknyhende i Noreg. Det skjer jo faktisk ein del spennande frå tid til anna, men sist gong eg blogga om nynorsknyhende, var då dei blei offentleggjort at vi får ny nynorskrettskriving neste år. Det er lenge sia. Vel, her er dagens nynorsknyhende:

Brød og korn på nynorsk

Vi har ulike opplysningskontor i Norge, og fleire av dei har elevsider til skulebruk. I dag kunne ein lese på LNK.no at opplysningskontoret for brød og korn no har skuleressursane sine tilgjengelege på nynorsk. Festleg! Eg må seie eg verkeleg har sakna dette.

Utklipp frå faktaarket om dei ulike kornartane, Opplysningskontoret for brød og korn.

Så, no kan nynorskelevar og andre elevar bruke nynorsk når dei bruker skuleressursane til opplysningskontoret for brød og korn.

Eg håpar dette er ein snøball som har byrja å rulle, slik at andre opplysningskontor med elevsider òg får nynorskversjonar.

Det viktige med valet i Storbritannia

Aftenposten: Ope valthriller


Aftenposten kliner til med "thriller" i store, svarte bokstavar. Merk av valthrilleren er i Storbritannia, det ope valet i Storbritannina.


NRK: Valfusk og frustrerte fruer

Mange ulike vinklar på NRK! Ikkje rart NRK vart Årets Nettstad 2010, når dei gjev alle noko å lese på.

Dagbladet: Det viktigaste av det viktige


Dagbladet fortel deg kven du kan vente deg å lese sladder om i åra som kjem. Det må vel vere nokon som har sakna det.

VG veit kvar landet ligg

I ein artikkel om konsekvensane av vulkanutbrotet på Island og oskeskya, har VG (som ei avis med sjølvvørdnad) fleire bilete for å illustrere. Slik papiraviser har ei pil eller noko anna som forklarer at "artikkelen held fram på neste side", har nettaviser små setningar i kursiv som fortel at artikkelen held fram under biletet.

Men her får VG konsekvensen av å leggje ned korrekturavdelinga. Trykk på biletet for å kome til artikkelen (merk at feilen antakeleg vil bli retta ein gong).

VGnett.jpg

VG veit i alle høve kvar landet ligg, og det er jo ikkje noko å kimse av?

Kven skal redde nynorsken?

Eg er heime med sår hals og feber i dag, så kva er vel meir naturleg enn å lese over resultatet av årsmøtet i Norsk målungdom, som var no i helga? Skrive litt skuleoppgåver og slikt kan eg jo gjere etterpå.

Janne-Kristin Svarstad Nygård
... heiter vår nye leiar! Janne er ei artig jente frå Jølster som eg trur er godt skikka til å ta stafettpinnen frå Maria Svendsen. Sjå berre på det høgoppløyselege pressebiletet som ligg ute på NMU sine heimesider:

Janne-Kristin Svarstad Nygård.                      Foto // Norsk Målungdom

Janne har eg møtt fleire gongar på leir og seminar og på kontoret, og eg trur dette vert eit godt år for nynorsken. At Janne er frå nynorskland og ikkje frå Oslo (som eit fleirtal av leiarane sia midten av 80-talet har vore), vil vonleg kunne brukast i profilering i nynorske kjerneområde.

Litt for mange vestlendingar er negative til at oslofolk som skriv nynorsk fordi det visstnok er ein mote i enkelte miljø her i byen, skal styre organisasjonen. Eg veit ikkje heilt om eg er med på det. Eg har jo vore borti dei som seier "åh, eg vil skrive nynorsk, det er jo sååå kuuult!!", men eg kan ikkje sjå noko gale i det, eigentleg. Det er jo ein heilt subjektiv vurdering, og eg tykkjer jo òg det er kult å skrive nynorsk, sjølv om det på ingen måte er difor eg har vald det.

Eg gratulerer Janne og organisasjonen med eit godt val og ynskjer lykke til framover! Lista over resten av dei skikka folka som sit i det nye styret, som tek til 11. juli, finn du på Norsk Målungdom sine heimesider.

Usympatetisk?

Midt mellom å vere kjempeslapp og skrive om buddhismen som skriftreligion, måtte eg kvitre litt og bryte stilla som har vore denne veka. Neste veke vert for øvrig endå stillare, men eg skal freiste å få til noko artig som kan vere på bloggen ei veke medan eg er vekke.

Usympatetisk dårleg gjort
Årets revy på Foss vidaregåande skule i Oslo heiter Usympatetisk og skal etter planen gå fram til laurdag denne veka. Skulen vert òg pussa opp for tida, og då står det ein del stillas inne i skulegarden og slikt. No har nokon klatra opp desse stillasa, brote seg inn i skulebygningen og stole sceneutstyr for over 100 000 kr. Heftig usympatetisk, spør du meg...

Som om ikkje det var nok, skal Østlandssendingen gjere vondt verre og dekkje saka med ei ekte finn-fem-feil-side. Finn du fem feil i overskrift og ingress? Trykk på biletet for å kome til saka. Dei fem feila eg fann står under.


1. Sceneutstyr skal vere i eitt ord
2. Vi nyttar ikkje punktum som tusenskilje på norsk
3. Aldri punktum i overskrifter (kroner skal ein ikkje forkorte med punktum, nei)
4. Det skal vere to n-ar i "innbruddstyver"
5. Det står "ustyr" under biletet.

Greitt nok at eg ikkje les korrektur på innlegga mine og at det er skrivefeil titt og ofte, men eg skriv jo ikkje nettavis heller...

Dølakar - traust og hard?

Overskrifta er eit brot av diktet Flaumen går, av Ivar Mortensson-Egnund.

Straumprisane opprører
Folk uroar seg over straumprisane, nokon har ikkje råd til å varme opp huset og frys i (hjel) hel når leverandøren tek straumen. Andre tenkjer mest på rettferd og pengar, kulda er ikkje så gale. Eg fekk litt sjokk då eg såg dette på framsida av Aftenposten.


Trykk på biletet for å kome til saka.
Haha, det går no opp for meg at eg gjerne skriv "kome til saka" og ikkje "kome til artikkelen", utan å tenkje på at "å kome til saka" faktisk tyder noko heilt anna. ^^

Det er ikkje beinfrossent i Hvittingfoss, kor mannen - Jon Blix - er frå, men det er minusgradar. Likevel stiller han i ei knallraud t-skjorte når Aftenposten kjem for å intervjue han. Noko spesielt.

Og eg veit vel ikkje om han er "dølakar" eller ikkje. Hvittingfoss er vel i Buskerud, om eg hugsar rett, men det ser no ut som om han bur i ein dal. Og om ikkje Østerdalen, så iallfall ein dal. ^^

Kvitring om nyhende frå dagane som gjekk

Eg lagar ein "Dagens utklipp"-post med det beste frå nyhenda frå dagane som gjekk. Artig.

Dagens dristige:

Playstation er gift for barna og fører dem nedover en vei til helvete, fastslår Venezuelas president.

- Hugo Chávez, president i Venezuela.

Dagens innslag av fornuft:

«Ingen har dødd av personvern»

- Georg Apenes, avtroppande direktør i Datatilsynet.

Dagens verbalonani:

Lisbeth Berg-Hansen vil la seg habilitetsvurdere i gebyrsaken.

- Dagbladet.no om at nokon får lov til å vurdere habiliteten til Lisbeth Berg-Hansen. Dette minner om ordet "bloggvurdere". ^^

Dagens "vi skriver rikksmål":
Av hensyn til offeret er bildet beskjært slik at det er umulig kjenne igjen åstedet.

- VG.no om eit bilete som på korrekt bokmål er beskåret. "En avis trenger en språklig linje" meg opp i rumpa. At "å skjære" er "skåret" i perfektum bør stå på ein post-it-lapp på PC-skjermen til alle journalistar. Alle kan jo gjere feil, men at det ikkje går an å lese korrektur på nettutgåva er litt utruleg.

Dagens "avløysarord? Kva er det?":

Salgsrush for

bruktvarer

- VG.no og

Bruktboom på nettet

... aftenposten.no skriv om ei eksplosiv auking i brukthandel på nett, men finn ikkje andre ord enn rush og boom. Redaktør i Aftenposten vil ikkje ha nynorsknære bokmålsord i avisa si, men boom går heilt greitt. *banke seg i skallen og seie ko-ko*

RRRRUSHHHHHH BOOOOOOOOOM!!!

... nokon som har betre ord for "eksplosiv auking"?

Dagens innhaldslause:

22-åring leste hemmelig kokainlapp på flyet

- Dagbladet.no, om at ei 22 år gamal jente hadde lese ein lapp med instruksjonar ang. hennar rolle i ei kokainsmuglingssak. Slike lappar er populært kalla "kokainlappar", til dei som ikkje visste det. Ikkje forveksle med "kokainlapp" som er eit nedsetjande styggord med rot i Nord-Noreg som tyder noko slikt som "narkoman same", sjå òg "narkosame"...

 Eg er kjempestressa ut veka, så eg kan eigentleg berre love éin ting, det er at eg aldri kjem til å skrive innlegg om at eg ikkje har noko å skrive om. :3

Vonbroten!

I dag har det vore nettmøte med sjefredaktør i Aftenposten, Hilde Haugsgjerd. Eg sendte sjølvsagt inn eit spørsmål om nynorsk. Svaret hennar var eg ikkje nøgd med..Aftenposten får pressestønad som alle andre, eg meiner det då er toskeskap å la dei velje bort ein målform som er jamstilt med den andre. At ho kan grunngje denne aktive nynorskboikotten med at "en redaksjon må ha en språknorm" og at det er jamstilt med "standarder for journalistikk og design" er skuffande.

Trekk pressestønaden til Aftenposten no, seier no eg. Om ei avis skal få statsstønad må ho vel vere for heile folket?

Gått nytt år til dei å

Ein liten ferie?
Eg får ikkje dårleg samvit for å ikkje blogge. Om det er ein god eller dårleg ting, veit eg ikkje, men eg kom no til å tenkje over at eg faktisk har hoppa over ikkje mindre enn to luker i romjulskalenderen, som eg skal halde fram med til 6. januar, men dei får eg ta igjen. Det kjem altså dagar kor eg berre ikkje bloggar, fordi eg trur at både eg og dei som les set pris på at eg ikkje bloggar berre for å blogge og skriv innlegg om at eg ikkje har noko å blogge om. Det er teit.

Og sidan det ikkje skal sjå ut som om eg ikkje har noko å blogge om og difor bloggar om at det er teit at andre folk bloggar om at dei ikkje har noko å blogge om, så skal eg slutte no. For å blogge om at andre bloggar om at dei ikkje har noko å blogge om, det er jo verkeleg ikkje noko bra.

Overskrifta
Eg var nær å briste i gråt i kveld, då eg fekk denne meldinga på Facebook. Merk avsendar:


Åh, herre... Gått nytt år til dei å da !

Og kvifor har smilefjeset dobbelthake? >:C

Dagbladet har sunke endå djupare
Eg trudde ikkje dei kunne gjere det, men sjå berre her.

Førre gang nokon spurde om eg kunne kjøpe Dagbladet for dei, svara eg "Nei, kan vi ikkje boikotte den drittavisa". Eg har førebels ikkje endra meining. Slikt høyrer absolutt ikkje til på ei framside saman med ordentlege nyhende, og Dagbladet har gong på gong prova å ikkje vere seriøst.

Meir Dagbladet-"moro"
Fekk du med deg gladnyhendet om at det for fyrste gong er inngått eit homofilt ekteskap i Latin-Amerika? Ikkje? Gjer det no! Slik såg nyhendesida ut:


La oss ta ein nærare kikk på biletteksten:


"Alex Freyre (T.V.) OG partnere Jose Maria Di Bello, ble Latin-Amerikas første homofile ektepar i Argentina mandag."

Kvifor i alle dagar står det "OG" med store bokstavar? :S Og kvifor har det fått stå? Er det ingen form for korrekturlesning eller høve til å endre skrivefeil? Eg kjem opp med tre moglege forklaringar:

1. Dagbladet sin nettredaksjon tykkjer verkeleg det er naudsynt å poengtere at dei var to om å gifte seg og at Freyre ikkje gjorde det åleine.
2. Det var fyrst skrive "å", og ein eller annan gluping såg det og retta det med store bokstavar for å vere sikra merksemd. (Denne forklaringa er litt usikker, då det er tilsynelatande få glupingar i Dagbladet sin nettredaksjon, høhø..)
3. Det var berre eit hendeleg uhell.

Kva trur du?

Det i artikkelen som fekk meg til å riste mest på hovudet var likevel dette sitatet frå biskopen i byen der ekteskapet vart inngådd. Han seier dette ekteskapet er, intet mindre enn, "eit angrep på overlevinga av den menneskelege rase". Sjølv om både talet på homofile ekteskap går opp og folketalet går ned i vesten, trur eg ikkje homofilt samliv er rette syndebukk, altså...

Eit knippe nyhende og diverse

Aldri ein dag utan
På framsida av blogg.no er det ei BloggShout-liste. Der er det tilsynelatande ganske tilfeldig om ein får ha sitt fulle bloggnamn eller ikkje. Av og til er det avgrensa til 15 teikn, av og til ikkje. Same kva var det avgrensa då eg såg dette:

Det er jo nesten flaut..

Kjøp Mac
VG gjev deg tips om du skal kjøpe ny PC under tittelen "Alt du bør vite før du kjøper PC". På illustrasjonsbiletet er det ein Apple PowerBook G4. :3 Så utan å klikke seg inn på artikkelen, kan ein tolke dette som: "Alt du bør vite før du kjøper PC: Kjøpt Mac."


Guantanamofangane flytter på seg
Ja, riktig, dette har eg ikkje sett i korkje Dagbladet eller VG, men på Aftenposten kunne ein lese om at Guantanamo-fangane flytter frå Guantanamo til Thomson Correctional Center i Illinois. På namnet høyrest jo dette ærleg tala ut som ein konsentrasjonsleir, men eg skal ikkje spekulere.

Så fangane skal framleis få sitje bak lås og slå utan lov og dom, men no skal dei sitje i verdas største bondesjakkbrett. Hurra for dei.
Foto // dailymail.co.uk

Dialekt i Dagsrevyen

Foto // nrk.no
Ingerid Stenvold har søkt og fått lov til å nytte si eiga dialekt når ho no vert ny vert for Dagsrevyen, saman med bokmålstørrpinnen Einar Lunde. Kjempeflott! Det er jo fleire i Dagsrevyen og i nyhenderedaksjonen til NRK som snakkar normert nynorsk, så det er berre flott at ein får nytte dialekta si der ein vil. :3 Tidlegare har Stenvold vunne kringkastingsprisen 2007 for dialektbruk i TV. Kanskje er ho kandidat til dialektprisen 2010 for dialektbruk i Dagsrevyen?


Eg er på ei toppliste!
Ja, faktisk! Ikkje nokon toppliste her på blogg.no, men på Klarsprak.no, kor ein kan ta ein språkkviss. Eg er den sjuande beste kvisstakaren i dag. Hurra. :3 Slik ser topplista ut no:

Gå inn på Klarsprak.no og ta kvissen du òg! :3

Sånn. Eg har ikkje lyst til å lage mange småinnlegg med slike ting eg vil kvitre om, så eg laga eit langt eit. Vonar det gjekk bra.

"Nå skal vi hjem og PULE!"

Er det berre meg
eller er denne overskrifta faktisk litt upassande? Eg kjøpte ikkje bladet, men tok eit bilete då eg gjekk forbi. Eg har ikkje så mange fine tankar om Se og hør, men eg skjøner ikkje heilt kvifor denne formuleringa gjekk framfor naturlege alternativ som "No skal vi få barn", "No skal to bli tre" eller "No skal vi stifte familie". Neidå, "Nå skal vi lage barn".

img1252

No skal vi heim og pule. Eg bryr meg. Mykje.

Dette innlegget er skrive i Google Chrome for Mac! =D

Dagens fantastiske nynorsknyheit!

Kva med dette, Dagbladet?
Eg har dårlege avisvanar, men eg surfar gjennom vevsidene til Dagbladet og Aftenposten kvar dag, av gamal vane. I dag var eg tilfeldigvis innom sidene til Språkrådet, då eg såg nyheita om at statsborgarbrev endelen kjem på nynorsk! Dette er jo fantastisk, no kan ein bli nordmann utan å måtte gå om Danmark! :3 (Høhø, tok du han?)

Det er utruleg at Noreg har hatt to sidestilte nasjonalspråk sidan 1885 og UDI greier å lire av seg at det hadde vore dyrt å produsere på båe målformer. Eg forstår det ikkje! Tida ein brukar på å omsetje bokmålsbrevet må ein jo kunne måle i minutt? Nei, det manglar ikkje på ressursar eller tid eller pengar, det manglar fornuft og velvilje. *Banke seg i skallen og seie ko-ko*

img0823
Bilete til inspirasjon! Foto // privat.

Andre tinge som skjedde i dag
I dag fekk eg for fyrste gong nynorskversjon av eit dokument på skulen utan å be spesifikt om det! =D (Med unnatak av norsktentamen som alltid er på båe målformer.) Det var utruleg kjekt. ^^ I tillegg er det ikkje lenge sidan eg fekk svar på nynorsk frå ein lærar eg hadde kontakta skriftleg. Gøy! :3

Så dei som trudde nynorsken var i ferd med å døy ut, kan tru om att! Nynorsken er på veg inn i kvardagen til folk, nynorsken er på veg opp og fram!

Nok nynorskfanatisme for i dag, kanskje.
(Aldri nok, høhø...)

Pepperkakemann knuste Bergen??!

bilde 1
Dette er ein av dei største overskriftene på Dagbladet.no i kveld (trykk på teksten for å kome til saka). Eg trudde fyrst Dagbladet sin nettredaksjon hadde røyka sokkane sine, men etter å ha googla litt, fann eg fram til at dette faktisk er ei ganske anna, ukjent sak!

Kviterussisk monsterpepperkakemann
To år etter ulykka i Tsjernobyl i 1986 kom familien Uhnni og Krzystoph Zagajawsky og deira tre barn attende til huset sitt i  den no forlatte byen for å feire jul på tradisjonelt kviterussisk vis. Då dei var i gang med pepperkakebaksten, merka dei ein ekkel lukt. Då ungane laga pepperkakedeig hadde dei bruka matvarene som var i huset frå før og ikkje dei nye familien hadde kjøpt med seg. Ånei! Dei hadde laga ein radioaktiv pepperkake! Pepperkakedeigen voks og voks og vart til slutt til.. monsterpepperkakemannen!!!

Det var i utgangspunktet ein hyggeleg pepperkakemann som seinare har vorte verdskjendis gjennom filmar som Shrek 1, Shrek 2 og Shrek 3, men under sin ferie i no like før han skulle feire 21, vart han så sint fordi bergensarane ikkje bruka hokjønnsord. No tilstår han å ha knust heile byen, og det fellande provet i saka var dette biletet teke funne på Google Earth:
pepperkakemann

Bergensarane anar ikkje korleis dei skal straffe den angrande 20-åringen, så dei sender han berre til Ørsta kor han kan kose seg med hokjønnsord.

Nei, seriøst, Dagbladet sin nettredaksjon får slutte å røyke sokkane sine..

Språkmakt i kjøttdisken

Fantastisk artikkel i Aftenposten
Sjølv om det er skuffande lite nynorsk i Aftenposten, er det stadig vekk gode artiklar om språk, språkfeil og språkmakt. I dag kunne ein lese om korleis kjøttprodusentar brukar språket villeiande i marknadsføringa. Eg gjev Solveig Ruud masse skryt og godord for å skrive ein god artikkel om kjønns- og aldersdiskriminering i kjøttdisken!

Les artikkelen på Aftenposten.no her! Eventuelt kan du lese i papirutgåva, om du har ho.

At det var kylling i kalkunpølsene som ikkje heiter "pølser av kylling og kalkun", men berre "kalkungrill" var den største overraskinga for min del. Men at "oksekjøtt" like gjerne kan vere ku og at "purkekjøtt" like gjerne kan vere råne, har eg jo kjent til lenge. Spørsmålet må jo bli om dette er villeiande marknadsføring eller om ein kan forsvare det. Likevel er det jo styggartig at det sjeldan står hest på dei produkta som inneheld hest. Kaaaaan det ha noko å gjere med at folk gjerne har like lite hug til å ete hest som å hete hund og katt? Jaaa..

Og så illustrasjonsteikninga:


Teikning: Arlid Midthun, Aftenposten

Det er sjeldan eg les ein artikkel i Aftenposten som er så gjennomført god. ^^

Kor er eg i helga?Valdres. Yay. ^^
Eg er i Valdres på Vend Vinden-konferansen. Nynorsk. Yay. ^^ Nynorsking og stolt av det. Men no sit eg og kvitrar frå eit foredrag. Yeah, badass, på engelsk..
Eg sit og kvitrar frå mobilen no. Skal leggje ut nokre bilete seinare. Woho.

korleis går det med deg?

Popkorn

Vart ikkje noko ordentleg innlegg i dag. Men her har de litt artig popkorn.

img0769

img0770

Sånn. I morgon dreg eg på Vend Vinden-konferansen i Valdres. Skal du dit? :3

Spørs om det er tilgong på veven. Om ikkje får de ha ein god helg!

(Haha, eg skriv som om eg har mange faste lesarar)

Gamle, overmodne utklipp

Eg er ikkje samlartypen (okej, litt vel mange Yoshi-kosedyr frå eBay, kanskje litt samlar), men eg samlar i høg grad på utklipp frå Dagbladet.no, som eg meiner er Noregs dårlegaste vevavis. Det skal ikkje vere usagt at eg aldri les VG fordi dei aldri skriv om noko interessant, men Dagbladet har Nemi, så då les eg litt no og då. Vevavisa til Dagbladet er altså så utruleg dårleg på éin ting - å lage overskrifter. For å vere hyggeleg kan eg jo seie at dei er gode på å lage dårlege overskrifter. Ikkje minst er dei så kreative når det gjeld å spare bokstavar for å gjere dei gjenverande ordstumpane så store som mogleg, at det av og til dukkar opp ord som eg berre ta vare på.

Men det er ikkje alltid eg har hugsa å blogge om dei. Hovudregelen er at eg tek skjermbilete av dei (og då hamnar dei på skrivebordet) og flyttar dei frå skrivebordet fyrst når eg har blogga om dei. No oppdaga eg at det låg fleire bilete på skrivebordet som eg ikkje hadde skrive om! Så då gjer eg det no:

1. Trusekonsert
bilde 1
Eg trur saka eigentleg dreide som ein fyllik som kledde av seg og sang litt. Legg merke til alderen... o.O

2. Kva slags minister er han?
bilde 16
... Er det så utruleg maskulint å vere ombord i ein ubåt, no? Kva faen.. ò.Ó

3. Hysj, kva sa ho?
bilde 27
Saka handlar om at Berit Riise, mor og agent til John Arne Riise og han andre sonen eg ikkje kan namn på, er vitne i rettssaka mot han Baardsen. Saka handlar absolutt ikkje om at ho veit når sønene har sex, men i følgje artikkelen sa ho "- Jeg vet omtrent når mine to sønner har sex, så tett er jeg på mine to sønner. Det må du være som agent". At Dagbladet siterer henne på akkurat dette og stryk dei orda ein ikkje treng for å få med seg "sex", seier sitt om Dagbladets journalistiske linje.

Elles var det òg nokre andre gullkorn frå andre stader på veven.

4. Kopi av kopi av kopi...
bilde 6

5. Vil du svare eller svare?
bilde 10
Det var no endå godt ein har ein "lukk"-knapp.

6. Men dette er då ulovleg?
bilde 11
"Dette" er altså ein sydenferie, ikkje ei halvnaken jente. Litt villeiande reklame, men.

... ja, kvifor gjere det vanskelegare enn ein må?

Kompliseeeeeert
Ein liten spurv landa på/i/inni/oppå Ona, som er ein plass på ei øy langt vekke i gokk. Dette skapte sensajon, kan Dagbladet.no melde. Kvifor? Spurven var nemleg amerikansk og høyrte ikkje heime der. Dagbladet.no kan fortelje at folk "strømmer til Ona" for å sjå spurven. Det viste seg å vere eit par fugletittarar. Vil du sjå skilnaden på denne spurven og ein vanleg, norsk spurv?

Kvitkronespurv (Zonotrichia leucophrys)


Vanleg gråspurv (Passer domesticus)


Ikkje store skilnaden, altså
Om det er små fuglar som dette som aukar tilstrauminga til distrikta i Noreg, så er det jo berre fint, men "vanlege folk" forstår jo ikkje heilt greia.. Skilnaden på Zonotrichia leucophrys og Passer domesticus er ikkje min største lidenskap. Og som det så fint vart sagt (skrive) i diskusjonsfeltet under artikkelen på Dagbladet:

bilde 13

Det er ofte eg humrar litt av kommentarane på Dagbladet, men her var det fordi det var morosamt og ikkje fordi debattnivået var på eit tragisk lågt nivå. Ærleg tala, eg fattar ikkje at folk gidd å nytte tida si på å debattere med hobbykonspirasjonsteoretikarar, røyndomsnektarar og Framstegsparti-idiotar som hatar alt som ikkje er heterofilt, kristent, norsk, markedsliberalistisk eller på anna vis ikkje er slik "folk flest" er. Men det dukkar altså opp slike gullkorn som faktisk har eit fint poeng!

Litt meir moro i diskusjonen
bilde 14


Dagbladet.no > Sportsbladet.no?

Dagbladet eiger fleire vevsider, til dømes Sport.no og Kjendis.no i tillegg til Dagbladet.no. Kjempeflott! Då kan jo dei som vil ha kjendisnyhende vitje Kjendis.no og dei som vil ha sportnyhende vitje Sport.no, så slepp vi andre å bry oss med slikt skvip? NEIDÅ, det hadde vore for enkelt.

Eg er ingen tilhengjar av Dabladet, men sidan eg ikkje har noko å gjere på verdsveven heile tida, hender det at eg sveiper innom. Men eg hatar sport og vil ikkje sjå noko sport når eg skal lese nyhende på veven. Men kva er det eg ser? Sport, sport, sport!! Berre for å illustrere, har eg no saksa ut heile kveldens framsida på dagbladet.no og ringa rundt alt som heiter sport. Raud ring er fotball, oransje ring er anna sport.

Eg trur kanskje Dagbladet.no skal byte namn til Sportsbladet.no! Berre sjå her:

001 dagbladet sport 1
001 dagbladet sport 2

Detteersåsjuuuuuktogegvertsåsinnaaaa >.<

Hareide gjenføder sidesnakking

I dag kan ein på Aftenposten.no lese om at Åge Hareide vart bortvist frå ein eller annan kamp, men heldt fram med å leie laget via mobiltelefon, noko som tydeligvis ikkje er lov, og no kjem han til å få litt straff og blablabla. Eg hadde håpa å ikkje få høyre noko meir om fotball i år no som Tippeligaen er avgjort, men vi bryr oss visst så mykje om utandlandsk fotball òg, så lenge nordmenn er involvert.

Meeeen, det påfallande i artikkelen er artikkelbiletet! Overskrifta er "Her blir Hareide avslørt", og det er eit stort bilete av Hariede som pratar i telefonen. Og ikkje berre snakkar han frå sidelinja, han snakkar jo faktisk med telefonen på sida.

bilde 9
Utklipp av bilete frå artikkelen.

Hareide held jo telefonen opp ned og på sida. Kven faen held telefonen sånn?

Gamal vane?
Men har vi ikkje sett slik snakking før? Jo! Og då heitte det faktisk sidesnakk, eller sidetalk, på ordentleg. Eg snakkar sjølvsagt om gode, gamle Nokia N-Gage, som ein måtte halde på sida når ein skulle prate! Kanskje saknar Hareide sin gamle N-Gage? Eller er det berre av gamal vane?

Iallfall, det såg dumt ut før og det ser dumt ut no. Under er eit bilete av korleis det såg ut med sjølve telefonen, men om du vil sjå korleis tusenvis av nerdar parodierte sidetalking-fenomenet, kan du vitje www.sidetalkin.com!


- Du, eg må leggje på, det kjem folk og eg ser dum ut. Smask.

Nyaste kvitter

Nyaste attkvitter


Kategoriar

Månadleg arkiv

Lenkjeliste

hits