Alle innlegg i kategorien Bokkvitter

Senkar draumar på vår jord

Frode Grytten er ein pervers odding som skriv gode bøker. Det nyaste tilskotet i denne spennande bibliografien heiter Saganatt og er ein trilogi om tre menn i Lund-slekta, men det er berre i den midtarste boka herr Lund er hovudperson, og sjølv da er boka mest satire av samfunnet og folka han møter.

Som vanleg inneheld boka satire av både Odda og Oslo, men nytt av året er litt svenskehumor også. Det er berre godt! Boka er mindre pervers enn vanleg, så mora mi sat heldigvis ikkje kaffien i halsen da eg gav ho boka til bursdagen hennar. Menmen.

Sjølvsagt må eg kommentere måten Frode Grytten skriv nynorsk på, men aller først det obligatoriske bildet av meg med boka framfor fjeset:Skal ein plassere nynorsken til Grytten ein plass, må det bli mellom Ragnar Hovland og Are Kalvø, der Hovland skriv følgjerett, umarkert nynorsk heilt etter boka, mens Kalvø skriv dialektal og sterkt bokmålsprega nynorsk. Grytten hamnar ein plass i midten.

Men med unntak av litt absurdt ast-passiv-bruk på dei første sidene, står ikkje språket i vegen for lesinga, så dette er absolutt godkjent! Mange av formene han bruker, skal ut av rettskrivinga neste år (f.eks. glømme, fikk og herlig), så kanskje han berre bruker formene mens han kan (men eg tviler jo på at Grytten kjem til å rette seg etter den nye rettskrivinga).

Men er du ute etter ei god bok å gi nokon i julegåve, kanskje for å sniknynorskifisere bokhylla til ein venn eller slektning, så er Saganatt eit godt val. Sjølv ønskjer eg meg Stille natt av Ragnar Hovland til jul i år, så den kjem det ikkje noko kvitter om før i romjula. Men eg fekk med meg at bokmeldaren i Dag og Tid meinte det var den beste Hovland-boka. Så eg gler meg til den også.

Dagens gjenbruksoppsig

Gjenbruksperler

Her i Oslo har vi nokre gjenbruksstasjonar, kor ein som regel har ei ombrukshylle i tillegg til kjeldesorteringa. Der kan folk setje ting som er i orden (med unntak av elektriske ting) og som andre kan bruke. Det er f.eks. koppar, kar, service, tørkerullstativ, klede, ski, møbel og ikkje minst bøker.

Eg er fascinert av gamle bøker, og særleg ordlister og bøker om språk og lingvistikk er kjekke å finne, eg har til og med funne pensumlitteratur der. I dag fann eg denne:
Det står skuffaned lite Garborg på pensumlista mi i år, og ingen av tekstane er henta frå Haugtussa, men det skadar vel aldri å lese litt Garborg. Denne utgåva er gamal og fillete, men vi kallar det "vintage" og liker det.

Elles skal eg no begynne på Amtmandens Døtre av Camilla Collett, som eg skal ha lese ferdig om ti dagar. Eg skal sjølvsagt lese boka i original språkdrakt. Første setning lyder "En Eftermiddag, mod Slutninge af Trediveårene, var en Reisende, der kom Syd fra, steget af på Skydsskiftet Storemo, beliggende i et af Landets nordlige Amter."

Bøker i posten

I dag fekk eg pakke i posten, og der låg endeleg resten av pensum. Utanpå pakka såg eg at ho først var sendt feil, og det kan forklare kvifor det har teke nesten to veker.

I alle høve, her er eit bilete teke med det innebygde kameraet i Vesla, så det er speglvent, men det går fint (eg fann eit val for å ikkje speglvende bileta først etter at dei var tekne, så eg gadd ikkje):

Norrønt

Innføring i norrønt språk og Norrøne tekster i utval.

Eg har emnet "norrøn grammatikk og eldre språkhistorie" i år, og det er ganske kjekt. Eg trur og håpar det vil vere ein fordel å ha bytt mål frå bokmål til nynorsk, for då har eg allereie på ein måte fått med meg mange viktige skilje på aust- og vestnordiske språk.

Vi lærer norrønt frå kring 1200, og det blir ganske kjekt. Eg vil neppe greie å lære meg å skrive norrønt, men når eg får eit oversyn over den norrøne grammatikken, blir det vonleg enklare å lære færøysk seinare.

Tekst og kommunikasjon


Språklig samhandling, Retorikk i skolen og Å forstå avisa.

Utan at eg heilt skjøner kvifor dette emnet er ein del av årseininga i nordisk, så er det no ein gong slik. Tekst og kommunikasjon går ut på å lære om kva som definerer ein tekst, kva som definerer eit teikn, kvifor vi kommuniserer som vi gjer og så vidare. I dette emnet er det få fasitsvar, men vi skal lære omgrep og slikt til å skildre og analysere tekstar med. Sikkert interessant. Forelesaren min er ein artig type som har ganske banale døme.

Norsk grammatikk


Innføring i norsk syntaks.

Norsk grammatikk er eit emne eg gler meg masse til å kome godt i gang med, så det er fint at syntaksboka endeleg kom. Morfologiboka har eg hatt nokre dagar. Her skal vi lære om kvifor norsk er slik det er. Førebels er det litt frustrerande, for det er få fasitsvar.

Og til slutt noko til meg sjølv


Lamme lår og sukker biter - Kunsten å skrive godt av Per Egil Hegge.

Sjølv om Per Egil Hegge sjeldan uttalar seg positivt om nynorsk, er han ein dyktig språkbrukar og har sikkert masse å lære vekk. Boka er ganske lita, litt som ei handbok, og det er kjekt. Ho skal få vere med meg som eit lite oppslagsverk i formuleringsevne.

Eit lite, uskyldeg sitat frå kapittelet "Hvordan bygger du opp en tekst?":
Økonomiredaktøren i London-avisen The Times i slutten av 1970-årene, Peter Jay, var en person med svært høye tanker om seg selv, og en dag ble han stoppet av en kollega som sa at artiklene hans om britisk økonomi var så vanskelige at det bare var de tre toppbyråkratene i finansdepartementet som forsto noe av dem. "De er akkurat de tre jeg skriver for," svarte Jay.
Hehe, ganske artig. Eg skal ikkje skrive artiklar om britisk økonomi, men det er jo eit godt poeng. Som Hegge er eg glad i klart, tydelig og målretta språk.

Eg tykkjer eg ofte har veldig rar eller manglande flyt i innlegga på bloggen, og dei fleste setningane byrjar med "eg". Det må vel gå an å gjere noko med, så eg har nok masse å lære av boka.

Til slutt i innlegget: Ei setning i feit skrift, slik at du skal kunne bla gjennom heile innlegget utan å lese noko, men likevel ha ei enkel linje å halde deg til. Flott-flott.

Nyaste kvitter

Nyaste attkvitter


Kategoriar

Månadleg arkiv

Lenkjeliste

hits