Endeleg "dialekta"?

29.okt.2010, 16:41, 2 har kvitra att

Kallenamnslaus tipsa meg om at ein på side 14 i referatet frå møtet rettskrivingsnemnda hadde 11. -12. oktober, finn eit fint vedtak. Nemnda ønskjer at ordet dialekt i 2011 skal ha valfri han- eller hokjønnsbøying. Altså kan vi snart endeleg få skrive dialekta! Eg har skrive dialekta lenge i protest mot at det berre er hankjønn i ordlista. Eg meiner dialekt utan tvil er eit hokjønnsord på folkemunne.

Mindre fine ting
Ein annan stad i referatet, finn vi endå ei drøfting av kløyvd infinitiv. Nemnda oppsummerer nokre argument for og imot, og lista er så fantastisk at eg berre må kopiere heile.

Synspunkt for og imot å halda på kløyvd infinitiv:

  1. Det er viktig å behalda kløyvd infinitiv fordi nynorsken er så truga på Austlandet og i Trøndelag. Det står i mandatet at me skal balansera.
  2. Dersom me tek bort i-målet, bør me òg ta ut kløyvd infinitiv; begge systema er lite frekvente. Me må vera konsekvente i argumentasjonen vår.
  3. Dersom me skal gå inn for å behalda kløyvd infinitiv, må me sjå på kva slags argumentasjon me bruker. Omsynet til Austlandet kan vera eit slikt argument.
  4. Undersøkingane frå 2002 tyder på at kløyvd infinitiv er lite i bruk.
  5. Me veit ikkje så mykje om bruken av kløyvd infinitiv i skrift. Det verkar ikkje som det vekkjer så sterke kjensler blant austlendingane om han blir borte frå den offisielle nynorsknorma.
  6. Me har kutta mange former på grunn av frekvens. Har me teke nok omsyn til talemålet over heile landet?
  7. Viss me beheld kløyvd infinitiv no når tonivåsystemet med hovudformer og klammeformer skal bort, kan me risikera at det kjem lærebøker med kløyvd infinitiv til bruk i heile landet.

Punkt 1 er eit argument for kløyvd infinitiv, punkt 3 er eit tenkt argument for. Punkt 7 er eit slags argument imot, trur eg, for vi vil jo ikkje risikere at barna på vestlandet må lese noko så unaturleg som kløyvd infinitiv. Punkt 2 og 6 handlar om at nemnda føler seg forplikta til å fjerne fordi dei har vore så valdsamt trigger-happy tidlegare. Punkt 4 og 5 handlar om at kløyvd infinitiv kanskje er lite brukt i skrift og at austlendingar neppe vil tenne bål i gata for å få skrive kløyvd.

Vel. Om eg tenner bål i gata, kven vil grille pølser? Kløyvde pølser..

... hahaha, "...risikera...".. Er det eit godt teikn når nemnda byrjar å tenkje på at det dei vedtek faktisk kan få følgjer for nynorskbruk?

Og elles
Eg har litt lyst til å lage eit nytt design. Eit litt opnare eitt, på ein måte. Ja/nei? Idear?

2 attkvitter

Janne

29.okt.2010 kl.18:50

Ja, eg veit! DIALEKTA! Eg jubla høgt inni meg når eg fekk vite det! :)

kallenamnslaus

29.okt.2010 kl.21:32

Kløyvde pøser, haha. Må ha kløyvd bål òg - form som ein kløyvd Æ, det vert jo både A og E.

Eigentleg hadde det beste vori å kløyva nemnda og så ta bort dei som kom med dette dustete framlegget.

Skriv eit nytt attkvitter!

Nyaste kvitter

Nyaste attkvitter


Kategoriar

Månadleg arkiv

Lenkjeliste

hits