Orddelingsfeil på Blindern? Seff!

30.aug.2010, 21:11, 0 har kvitra att

... og er det eigentleg ein genitivsapostrof der? Eller er det eit aksentteikn?

Desse realistane, altså! Dei et matte og fysikk til frukost, men rettskrivinga er tyngre å svelgje...

Inkje attkvitter

Skriv eit nytt attkvitter!

Nyaste kvitter

Nyaste attkvitter


Kategoriar

Månadleg arkiv

Lenkjeliste

hits