Ordleiksfasit og andre ting

26.des.2009, 15:27, 1 har kvitra att
OBS: Lesaren Marta hadde visst sendt meg ein e-post tidlegare med svaret på gårsdagens ordleik. Ho har vore isolert utan stabilt nett og det er mogleg ho var fyrst til å løyse ordleiken. Iallfall skal ho få litt skryt for å ha vore med og for alt det fantastiske attkvitteret ho skriv. ^^ Ho skriv jo attkvitter som er lengre enn kvitteret mitt, og det er fantastisk. :P

Fiasko?

Eg veit ikkje kor magne som faktisk freista å få til ordleiken frå romjulskalenderen i går, men det var berre to som klarte det, og det var Anders og Lisa. Lisa får skryt for å ha skrive ned alle løysingsorda. Her er iallfall fasiten:

1: "Workshop" = miniverkstad
2: "Virkelighet" = røyndom
3: Namn på eit band som er kjend for å spele Rammstein-songar med nynorsktekstar = Rammsund
4: "Bevegelse" = rørsle
5: "Hvordan" = korleis
6: "Eksempel" = døme
7: "Enstemmig" = samrøystes
8: "Følelse" = kjensle
9: "Dristighet" = djervskap
10: "Forespørsel"  = førespurnad

Det vertikale ordet vart då "knusleskap"! Eit fantastisk søtt ord. Eg ser jo no at "miniverkstad" ikkje akkurat er eit velkjend og godt innarbeidd avløysarord for "workshop", i tillegg har Anders gjort meg merksam på at "samrøystes" har like mange bokstavar som "einstemmig", men han skjønte jo sjølvsagt at eg var ute etter ordet som var mest nynorsk. Flinke Anders. ^^

Andre ting
Okei, eg kjem ikkje på så mykje meir å kvitre om no. Eg er ikkje heilt i form og har tenkt å bruke dagen på å sitje inne og spele Guitar Hero. Så det, så. Det har ikkje vore nokre fuglar på juleneket i år, men her kjem eit bilete frå i fjor då vi hadde meisekuler. Dette er teke med digitalkameraet mitt gjennom eit vindauge, men er ikkje redigert. Eg vart særs nøgd med biletet. ^^

Foto // meg. Takk til meis for framifrå modellarbeid.

Eg registrerer med angst og avsky at det har kome to 14 år gamle mødrer opp på topplista. Kva faen, seier no eg. Eg har høyrt om folk som har liggi seg oppover topplista for å få høgare lesartal på bloggen sin, men snart høyrer vi kanskje om folk som får barn for å trekkje lesarar? Isj-isj-isj... Ein mistar trua på menneskjet.

Eitt attkvitter

Marta

26.des.2009 kl.17:24

Gjett om eg angra på at eg sparte det nyaste innlegget ditt til slutt -_-' I går kveld tenkte eg som so at ein ordleik, det er jo artig, då sparar me det beste til slutt. Internetten var jo plutseleg so fin og stabil, so det skulle gå. So eg løyste kryssordet (skjønt, før eg såg hintet ditt, trudde eg "workshop" var "emne-" eller "temaverkstad") og var so ivrig, for ingen andre hadde svart. DÅ forsvann nettet idet eg skulle sende straumbrev til deg. GAH!

Eg har vel ikkje gjort det enno? *raudne* Lange attkvitter, jau, men SO lange? Velvel, framleis kjekt å vite at skravlinga/skrivinga mi kjem til nytte/glede ein stad.

Då skal eg løyse sudoku! ^^ (kan ein skrive både Su Doku og sudoku, eller er berre det eine rett?) Lukkelegvis er eg ikkje avhengig av stabilt nett der, har eg fyrst fått det opp, kan eg jo spele utan dekning. HAH!

Skriv eit nytt attkvitter!

Nyaste kvitter

Nyaste attkvitter


Kategoriar

Månadleg arkiv

Lenkjeliste

hits